Γιόρικ Build

Οδηγός των Ψυχών
Ban Rate 0.66%
Rank 110 / 141
Silver
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
55.52%

Best Elo
V
Top
85.9%
 
54.09%
 
1.18%
 
41 / 58
Jungle
12.9%
 
39.39%
 
0.18%
 
44 / 45
Overall
100%
 
51.95%
 
1.37%
 
110 / 141
Win
Pick
Rank