Ταμ Κεντς Build

ο Βασιλιάς του Ποταμού
Ban Rate 0.98%
Rank 32 / 37
Silver
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
57.33%

Best Elo
IV
Top
28.4%
 
47.56%
 
0.66%
 
57 / 64
Support
65.7%
 
46.35%
 
1.53%
 
32 / 37
Overall
100%
 
47.01%
 
2.33%
 
129 / 141
Win
Pick
Rank