Ακάλι Build

η Αποστάτρια Δολοφόνος
Ban Rate 72.03%
Rank 40 / 64
Gold
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
60.82%

Best Elo
III
Top
33.8%
 
47.30%
 
2.94%
 
40 / 64
Middle
65.4%
 
47.34%
 
5.69%
 
41 / 61
Overall
100%
 
47.14%
 
8.70%
 
89 / 141
Win
Pick
Rank