Ακάλι Build

η Αποστάτρια Δολοφόνος
Ban Rate 7.34%
Rank 58 / 64
Silver
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
49.5%

Best Elo
I
TOP
41.90%
0.89%
1,234(44.5%)
58 / 64
MID
40.96%
1.10%
1,526(55.0%)
58 / 63
ALL
41.24%
2.00%
2,774 (100%)
138 / 143
Win
Pick
Games
Rank