Βόλιμπεαρ Build

η Οργή του Κεραυνού
Ban Rate 0.15%
Rank 29 / 73
Platinum
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
54.6%

Best Elo
IV
TOP
52.13%
1.07%
3,683(57.8%)
29 / 73
JNG
48.39%
0.43%
1,490(23.4%)
44 / 51
SUP
49.64%
0.28%
965(15.1%)
34 / 48
ALL
50.62%
1.85%
6,373 (100%)
95 / 143
Win
Pick
Games
Rank