Βόλιμπεαρ Build

η Οργή του Κεραυνού
Ban Rate 0.09%
Rank 39 / 70
Gold
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
56.19%

Best Elo
IV
Top
51.1%
 
53.12%
 
0.71%
 
39 / 70
Jungle
30.0%
 
51.59%
 
0.42%
 
41 / 48
Support
13.3%
 
49.53%
 
0.18%
 
34 / 43
Overall
100%
 
51.90%
 
1.38%
 
100 / 141
Win
Pick
Rank