Βόλιμπεαρ Build

η Οργή του Κεραυνού
Ban Rate 0.34%
Rank 25 / 67
Platinum
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
57.7%

Best Elo
III
TOP
52.55%
1.81%
8,914(59.4%)
25 / 67
JNG
51.94%
0.82%
4,053(27.0%)
28 / 48
SUP
51.08%
0.30%
1,482(9.9%)
30 / 44
ALL
52.30%
3.04%
15,003 (100%)
74 / 144
Win
Pick
Games
Rank