Βόλιμπεαρ Build

η Οργή του Κεραυνού
Ban Rate 0.08%
Rank 59 / 75
Silver
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
52.5%

Best Elo
IV
TOP
47.0%
50.34%
0.52%
1,025
59 / 75
JNG
26.8%
49.32%
0.30%
586
42 / 51
SUP
20.8%
46.15%
0.23%
455
41 / 43
ALL
100%
49.34%
1.11%
2,183
124 / 142
Win
Pick
Games
Rank