Μάλφαϊτ Build

το Θραύσμα του Μονόλιθου
Ban Rate 0.36%
Rank 56 / 67
Silver
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
54.7%

Best Elo
III
TOP
50.44%
2.41%
11,868(73.3%)
56 / 67
MID
47.92%
0.39%
1,920(11.9%)
65 / 65
SUP
44.76%
0.37%
1,805(11.1%)
44 / 44
ALL
49.27%
3.29%
16,198 (100%)
143 / 144
Win
Pick
Games
Rank