Μάλφαϊτ Build

το Θραύσμα του Μονόλιθου
Ban Rate 0.75%
Rank 24 / 73
Platinum
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
55.5%

Best Elo
IV
TOP
50.99%
3.10%
10,695(67.8%)
24 / 73
MID
46.71%
0.55%
1,882(11.9%)
59 / 64
SUP
45.65%
0.79%
2,710(17.2%)
44 / 48
ALL
49.25%
4.57%
15,767 (100%)
108 / 143
Win
Pick
Games
Rank