Μάλφαϊτ Build

το Θραύσμα του Μονόλιθου
Ban Rate 1.17%
Rank 26 / 69
Platinum
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
59.48%

Best Elo
IV
Top
73.5%
 
51.21%
 
5.32%
 
26 / 69
Middle
10.3%
 
50.51%
 
0.74%
 
39 / 60
Support
13.9%
 
47.91%
 
1.00%
 
29 / 42
Overall
100%
 
50.47%
 
7.24%
 
86 / 141
Win
Pick
Rank