Μάλφαϊτ Build

το Θραύσμα του Μονόλιθου
Ban Rate 0.85%
Rank 37 / 75
Gold
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
54.4%

Best Elo
IV
TOP
67.1%
51.98%
3.96%
5,035
37 / 75
MID
11.6%
47.41%
0.68%
869
64 / 66
SUP
17.9%
44.70%
1.05%
1,340
43 / 45
ALL
100%
49.87%
5.90%
7,502
103 / 142
Win
Pick
Games
Rank