Ιρέλια Build

η Χορεύτρια των Λεπίδων
Ban Rate 5.05%
Rank 69 / 143
Gold
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
59.3%

Best Elo
TOP
50.00%
6.11%
364(70.4%)
11 / 67
MID
35.21%
2.38%
142(27.5%)
34 / 68
ALL
46.03%
8.68%
517 (100%)
69 / 143
Win
Pick
Games
Rank