Τίμο Build

ο Αεικίνητος Ανιχνευτής
Ban Rate 3.53%
Rank 105 / 144
Gold
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
55.6%

Best Elo
III
TOP
52.20%
4.09%
6,506(87.5%)
30 / 71
SUP
42.64%
0.24%
387(5.2%)
39 / 39
ALL
51.38%
4.67%
7,437 (100%)
105 / 144
Win
Pick
Games
Rank