Τίμο Build

ο Αεικίνητος Ανιχνευτής
Ban Rate 2.75%
Rank 73 / 141
Gold
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
56.02%

Best Elo
IV
Top
80.3%
 
53.61%
 
3.22%
 
21 / 61
Middle
5.4%
 
54.95%
 
0.22%
 
40 / 61
Support
10.2%
 
52.51%
 
0.41%
 
21 / 34
Overall
100%
 
53.10%
 
4.02%
 
73 / 141
Win
Pick
Rank