Τζάρβαν ο Δ' Build

το Υπόδειγμα της Ντεμάσια
Ban Rate 0.58%
Rank 113 / 141
Silver
Tier?
Pro Builds
BRAND NEW FEATURE
Leaderboard
Best Win
56.96%

Best Elo
IV
Top
10.0%
 
48.95%
 
0.60%
 
60 / 62
Jungle
85.9%
 
51.07%
 
5.12%
 
36 / 47
Overall
100%
 
50.99%
 
5.97%
 
113 / 141
Win
Pick
Rank